PROCEDURA POSTĘPOWANIA ZGŁASZANIA ZWIERZĄT Z TERENU GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI – obowiązuje od 01.01.2020.

1.     Urząd Miejski przyjmuje zgłoszenia dotyczące tylko i wyłączni bezdomnych zwierząt tj. błąkających się dłuższy czas, wychudzonych, zaniedbanych, okaleczonych, wyglądających na chore.

2.     Zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt domowych przyjmowane są tylko i wyłączenie przez PZB w Aleksandrowie Łódzkim pod numerami telefonów: (42) 270-03-21 w godzinach pracy urzędu miejskiego

Zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt powypadkowych i rannych przyjmowane są całodobowo przez Monitoring Miejski (42) 270-03-12 lub lecznicę weterynaryjną (46) 837-35-24. Zgłaszający zwierzę musi podać miejsce przebywania zwierzęcia oraz dane osobowe umożliwiające jego identyfikację. Urząd Miejski nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych.

3.     Bezdomne zwierzę zostaje odłowione przez przeszkolonego pracownika UM lub przez schronisko.

4.     Czas reakcji na zgłoszenie nie przekracza 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia.

5.     Zaczipowane odłowione przez UM zwierzęta trafiają do boksu tymczasowego pobytu w Urzędzie Miejskim ( na okres nie dłuższy niż 48 godzin) lub bezpośrednio do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Zwierzęta odłowione przez schronisko trafiają bezpośrednio do schroniska. Zwierzęta zostają zaczipowane jeżeli nie posiadają mikroczipu.

6.     Zaczipowane i odłowione zwierzę właściciel może bezpłatnie odebrać z Urzędu Miejskiego w godzinach pracy UM lub ze schroniska dla bezdomnych zwierząt.

7.     Koszty odłowu, transportu i pobytu w schronisku oraz ewentualnego leczenia niezaczipowanego zwierzęcia ponosi właściciel. W przypadku zwierząt zaczipowanych właściciel nie ponosi żadnych kosztów.

8.     Koszty leczenia, akcji ratunkowej oraz pobytu w lecznicy weterynaryjnej w przypadku zwierząt powypadkowych ponosi właściciel zwierzęcia.

9.     Wykaz zwierząt odłowionych znajduje się na stronie facebook lub www Urzędu Miejskiego dotyczącej zwierząt www.facebook/soszwierz; www.sos-zwierz.pl

10.   W przypadku zwierząt martwych z terenu gminy Aleksandrów Łódzki należy zgłosić to zdarzenie na Monitoring Miejski (42) 270-03-12

11.   Zaginięcie zwierząt można bezpłatnie zgłaszać do PZB: (42) 270-03-21 lub e-mail: zwierzeta@aleksandrow-lodzki.pl

12.   Samodzielne złapanie, trzymanie zwierzęcia z terenu gminy Aleksandrów Łódzki na terenie posesji lub zawiezienie go do schroniska lub UM przez mieszkańca lub jakąkolwiek inną osobę skutkuje przejęciem przez niego całkowitej odpowiedzialności za zwierzę, w tym odpowiedzialności finansowej. Urząd Miejski nie uznaje takich zwierząt jako bezdomne.

Informacje dodatkowe:

1.     Aleksandrów Łódzki współpracuje ze schroniskiem Psiakowo i Spółka w Piotrowicach. Nie współpracujemy z żadnym innym schroniskiem.

2.     Zwierzętami domowymi powypadkowymi i rannymi zajmuje się tylko i wyłącznie Lecznica Tom-Vet.

3.     Ranne zwierzęta dzikie prosimy zgłaszać wyłącznie do Kół Łowieckich lub Nadleśnictwa.