PROCEDURY ZGŁASZANIA ZWIERZĄT  - obowiązuje od 03.11.2020

ODBIÓR ZACZIPOWANYCH ZWIERZĄT Z BOKSU TYMCZASOWEGO ODBYWA SIĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE W GODZINACH PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO.
ODBIÓR NIEZACZIPOWANYCH ZWIERZĄT ODBYWA SIĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE ZE SCHRONISKA PSIAKOWO I SPÓŁKA

ZWIERZĘTA BEZDOMNE


1.   Urząd Miejski przyjmuje zgłoszenia dotyczące tylko i wyłącznie bezdomnych zwierząt tj. błąkających się dłuższy czas, wychudzonych, zaniedbanych, okaleczonych, wyglądających na chore.

2.   Zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt domowych przyjmowane są tylko i wyłączenie przez PZB lub Monitoring Miejski w Aleksandrowie Łódzkim pod numerami telefonów: (42) 270-03-21 lub (42) 270-03-12 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Po dokonaniu zgłoszenia zdjęcia zwierząt można przesyłać poprzez fb: www.facebook/soszwierz

3.   Zgłaszający zwierzę musi podać miejsce przebywania zwierzęcia oraz własne dane osobowe umożliwiające jego identyfikację. Urząd Miejski nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych.

4.   Bezdomne lub powypadkowe zwierzę zostaje odłowione wyłącznie  przez przeszkolonego pracownika UM, Schronisko Psiakowo i Spółka lub wolontariusza ŁTOnZ i Animal Sos.

5.   Czas reakcji na zgłoszenie nie przekracza 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia.

6.     Urząd Miejski nie przyjmuje zwierząt przywiezionych przez osoby prywatne lub inne podmioty nie wskazane w punkcie 4.

7.     Samodzielne złapanie, trzymanie zwierzęcia z terenu gminy Aleksandrów Łódzki na terenie posesji lub zawiezienie go do schroniska lub do Urzędu Miejskiego  przez mieszkańca lub jakąkolwiek inny podmiot nie wskazany w punkcie 4 skutkuje przejęciem przez niego całkowitej odpowiedzialności za zwierzę, w tym odpowiedzialności finansowej. Urząd Miejski nie uznaje takich zwierząt jako bezdomne.

8.   Zaczipowane odłowione przez UM zwierzęta trafia do schroniska Psiakowo i Spółka lub do boksu tymczasowego pobytu w Urzędzie Miejskim ( na okres nie dłuższy niż 48 godzin). Zwierzęta odłowione przez schronisko trafiają bezpośrednio do schroniska. W przypadku zwierząt zaczipowanych odbiór zwierzęcia jest bezpłatny. Należy zabrać ze sobą zaświadczenie o ważnym szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

9.     W przypadku odłowienia bezdomnego zwierzęcia niezaczipowanego zwierzę zostaje zaczipowane przed odbiorem przez właściciela. Zwierzęta niezaczipowane odbierane są tylko i wyłącznie ze schroniska Psiakowo i Spółka. Koszty odłowu, transportu oraz ewentualnych zabiegów weterynaryjnych pokrywa właściciel zwierzęcia.

10.  Wykaz zwierząt odłowionych znajduje się na stronie facebook lub www Urzędu Miejskiego dotyczącej zwierząt www.facebook/soszwierz; www.sos-zwierz.pl

11.  Gmina Aleksandrów Łódzki współpracuje ze schroniskiem Psiakowo i Spółka w Piotrowicach. Nie współpracujemy z żadnym innym schroniskiem.

 

ZWIERZĘTA POWYPADKOWE I RANNE

1.   Urząd Miejski przyjmuje zgłoszenia dotyczące tylko i wyłącznie zwierząt powypadkowych z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki.

2.   Zgłoszenia dotyczące zwierząt powypadkowych domowych przyjmowane są tylko i wyłączenie Monitoring Miejski w Aleksandrowie Łódzkim pod numerami telefonów: (42) 270-03-12 całodobowo lub PZB (42) 270-03-21 w godzinach pracy UM. Po dokonaniu zgłoszenia zdjęcia zwierząt można przesyłać poprzez fb: www.facebook/soszwierz

3.   Zgłaszający zwierzę musi podać miejsce przebywania zwierzęcia oraz własne dane osobowe umożliwiające jego identyfikację. Urząd Miejski nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych.

4.   W przypadku zwierząt powypadkowych - interwencję podejmuje niezwłocznie lecznica weterynaryjna Tomvet. Nie przyjmujemy zwierząt przywiezionych przez osoby prywatne lub inne podmioty.

5.     Koszty leczenia, akcji ratunkowej oraz pobytu w lecznicy weterynaryjnej w przypadku zwierząt powypadkowych zaczipowanych ponosi właściciel zwierzęcia, chyba że wcześniej zgłosi do Urzędu Miejskiego jego zaginięcie.

6.     Koszty leczenia, akcji ratunkowej oraz pobytu w lecznicy weterynaryjnej w przypadku zwierząt powypadkowych niezaczipowanych ponosi właściciel zwierzęcia.

7.   Wykaz zwierząt odłowionych znajduje się na stronie facebook lub www Urzędu Miejskiego dotyczącej zwierząt www.facebook/soszwierz; www.sos-zwierz.pl

8.     W przypadku zwierząt martwych na drogach gminnych należy zgłosić to zdarzenie na Monitoring Miejski (42) 270-03-12 lub w przypadku dróg powiatowych i krajowych do podmiotów odpowiedzialnych za oczyszczanie w/w dróg.

Drogi powiatowe - (42) 288-82-23

Drogi krajowe - (42) 233-96-96

 

ZGŁOŚ RANNE DZIKIE ZWIERZĘ

1.   Zgłoszenia dotyczące potrąconych dzikich zwierząt przyjmowane są przez Policję 47 842-53-60 oraz Koło Łowieckie lub Nadleśnictwo z danego terenu. W przypadku gdy zwierzę zostało potrącone na drodze gminnej dodatkowo Monitoring Miejski w Aleksandrowie Łódzkim pod numerem telefonu: (42) 270-03-12 

2.   Zgłaszający zwierzę musi podać miejsce przebywania zwierzęcia oraz własne dane osobowe umożliwiające jego identyfikację. Urząd Miejski nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych.

3.   W przypadku zwierząt powypadkowych na terenie drogi gminnej - interwencję podejmuje niezwłocznie lecznica weterynaryjna Tomvet. Nie przyjmujemy zwierząt przywiezionych przez osoby prywatne lub inne podmioty.

4.     W przypadku zwierząt młodych i niesamodzielnych prosimy o kontakt z Leśną Osadą Edukacyjną w Kole 694 408 878 lub Monitoringiem Miejskim (42) 270-03-12

5.     W przypadku zwierząt martwych na drogach gminnych należy zgłosić to zdarzenie na Monitoring Miejski (42) 270-03-12 lub w przypadku dróg powiatowych i krajowych do podmiotów odpowiedzialnych za oczyszczanie w/w dróg.