ZGŁOŚ ZAGINIĘCIE

1.     Zgłoszenia zaginięć zwierząt przyjmowane są przez PZB (42) 270-03-21 lub 601-269-880 a także poprzez FB: www.facebook/soszwierz lub e-mail: zwierzeta@aleksandrow-lodzki.pl

2.     Zgłoszenie powinno zawierać: datę i miejsce zaginięcia, opis zwierzęcia, informację o tym czy zwierzę jest zaczipowane oraz zdjęcie i numer telefonu kontaktowego

3.     Biuro Pełnomocnika ds. zwierząt bezpłatnie przygotowuje plakaty a także zamieszcza ogłoszenie na portalach fb i na stronie www.bazazwierzatzaginionych.pl