W zakresie znęcania nad bezdomnymi zwierzętami współpracujemy z Łódzkim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami oraz Stowarzyszeniem Animal Sos.

Inspektorzy podejmują kontrole interwencyjne dotyczące znęcania nad zwierzętami. Reagują wszędzie tam gdzie łamane są prawa zwierząt. Każde przestępstwo znęcania się nad zwierzętami ujawnione podczas interwencji są zgłaszane do organów ścigania.

Łódzie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami , ul. Piotrkowska 117, lok. 19, 90-430 Łódź. tel. (42) 632-05-02

KRS: 0000014017